แปสำเร็จรูป

แปสำเร็จรูปนั้น คือ วัสดุโครงสร้างหลังคาสำเร็จรูปที่ถูกออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับรองรับการติดตั้งหลังคาชนิดกระเบื้อง และทำโครงฝ้า ผนังเบา โดยถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดี อีกทั้งยังปลอดสนิม  เพราะผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงจากโรงงานตามมาตรฐานสากล

แปสำเร็จรูป

แปสำเร็จรูปชนิดต่างๆ