แผ่นหลังคาดัดโค้ง (CURVED ROOF)

ประโยชน์ของแผ่นหลังคาดัดโค้งนอกจากเพิ่มความสวยงามและ มีสไตล์ ให้แก่อาคารแล้วยังมีประโยชน์ที่เห็นเด่นชัด คือ ช่วย ประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น

  • ใช้โครงสร้างรองรับน้อยลงสำหรับ Fascia, Parapet และหลังคาของอาคาร
  • การติดตั้งบริเวณ Facscia ทำได้ง่ายขึ้นและใช้เวลา น้อยลง
  • ลดจำนวนแผ่นปิดครอบ
  • บริเวณโค้งของหลังคาที่มุงด้วยแผ่น Crimp Curved จะใช้วัสดุน้อยกว่าการมุงด้วยผลิตภัณฑ์

แผ่นหลังคาปั้มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING)

คือ แผ่นหลังคาดัดโค้ง โดยการนำแผ่นผ่านเข้าเครื่องปั้มโค้ง เหมาะสำหรับหลังคาที่มีรัศมีโค้งต่ำ และสามารถดัดโค้งได้ทั้งแบบคว่ำและแบบหงาย

แผ่นหลังคาปั้มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING)

แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING)

คือ แผ่นหลังคาดัดโค้ง โดยการนำแผ่นตรงมาดัดตามโครงสร้าง โดยไม่ต้องเข้า เครื่องปั้มโค้ง

แผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ (SPRUNG CURVED ROOFING)

 

ขอใบเสนอราคา

กรอกรายละเอียดสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ เพื่อขอใบเสนอราคา ทางบริษัทฯจะรีบทำใบเสนอราคา และติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ลูกค้าทั่วไป ผู้รับเหมา ร้านค้า บริษัท