แผ่นบานเกล็ด LOUVER

แผ่นบานเกล็ดติดตั้งเพื่อระบายอากาศภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกเย็นสบาย และเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้เป็นอย่างดีโดยมี 3 แบบให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน

แบบที่นิยมใช้มากที่สุด คือแบบ TYPE B

แผ่นบานเกล็ด LOUVER TYPE A B C

แผ่นบานเกล็ด LOUVER

แผ่นบานเกล็ด LOUVER

 

 

ขอใบเสนอราคา

กรอกรายละเอียดสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ เพื่อขอใบเสนอราคา ทางบริษัทฯจะรีบทำใบเสนอราคา และติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ลูกค้าทั่วไป ผู้รับเหมา ร้านค้า บริษัท