ลอนฝ้า/ผนัง ซ่อนสกรู (Lonfa) แบบลอนลึก

จุดเด่น : ลอนสูง สวย ทันสมัย ออกแบบตกแต่งได้ง่าย และติดตั้งแบบซ่อนสกรู

รายละเอียด : หน้ากว้างขนาด 27ซม. จำนวน5สันลอน/แผ่น ความสูงของสันลอน 1.5ซม. ความยาวรีดได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

แบบลอนฝ้า/ผนัง แบบลอนลึก

ลอนฝ้าผนังซ่่อนสรู (1)

ลอนฝ้าผนังซ่่อนสรู (2)

ลอนฝ้าผนังซ่่อนสรู (3)

ลอนฝ้าผนังซ่่อนสรู (4)

ลอนฝ้าผนังซ่่อนสรู (5)

ลอนฝ้าผนังซ่่อนสรู (6)

ลอนฝ้าผนังซ่่อนสรู (7)

ลอนฝ้าผนังซ่่อนสรู (8)

 

 วิธีการหาจำนวนแผ่น (ลอนฝ้า ผนัง ลอนลึก)

วัดความยาวจากซ้ายไปขวา (หน้ากว้างของอาคาร) แล้วหารด้วย 0.27ม.=จำนวนแผ่น
ตัวอย่าง หน้ากว้างอาคารยาว 12เมตร การด้วย 0.27 = 44.44 แผ่น (ปัดเป็น45แผ่น)

การติดตั้ง

วิธีการติดตั้งลอนฝ้าผนังซ่่อนสรู

วิธีการติดตั้ง

1.วางแผ่นที่1 ลงบนแป แล้วยิงสกรูตามช่วงระยะแป
2.นำแผ่นที่2 สอดเข้ากับขอบสันลอนแผ่นที่1 ตามแนวยาว(ตามภาพ)
3.ทำแผ่นที่3 แบบเดิมไปเรื่อยๆจนเสร็จสิ้น ฝ้า หรือผนังลูกค้า ก็จะออกมาสวยงาม โดยไร้การมองเห็นสกรู

 

 

ขอใบเสนอราคา

กรอกรายละเอียดสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ เพื่อขอใบเสนอราคา ทางบริษัทฯจะรีบทำใบเสนอราคา และติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ลูกค้าทั่วไป ผู้รับเหมา ร้านค้า บริษัท